RODO

Prosimy o zapoznanie się:

Po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO„), realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść powyższego obowiązku prezentujemy poniżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Mariusz Słupski 05-820 Piastów Ul. Sowińskiego 23 lokal U120 Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod adresem: WPR Nieruchmości, 05-820 Piastów, ul. Sowińskiego 23 lokal U120. 2. w formie telefonicznej pod numerem tel: 501 055 602. pod adresem poczty elektronicznej e-mail: wpr.nieruchomosci@gmail.com.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( RODO ).

WPR Nieruchomości Mariusz Słupski przetwarza dane osobowe w celu wykonania usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem, oraz ewentualnych reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu wykonania usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem lub równy z okresem przechowywania dokumentacji powiązanej z wykonaniem usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

Odbiorcami danych osobowych są:

- WPR Nieruchomości Mariusz Słupski

- pracownicy WPR Nieruchomości Mariusz Słupski uprawnieni do ich przetwarzania

-biura księgowe, dostwacy usług pocztowych, kurierskich i hostingowych.

- w przypadku dochodzenia przez WPR Nieruchomości Mariusz Słupski roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - dostawcy usług prawnych i doradczych.

WPR Nieruchomości Mariusz Słupski nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)

- sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO) - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

- przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO) - wniesienia skargi do organu nadzorczego

- dobrowolności podania danych osobowych

Szanowni Państwo.

Podawanie danych osobowych dla WPR Nieruchomości Mariusz Słupski jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem.

Nie podanie danych osobowych może uniemożliwić lub w znacznym stopniu utrudnić wykonanie usługi wypożyczenia mobilnej strzelnicy pneumatycznej wraz z instruktorem.

Pozdrawiamy.

Zespół strzelnica.waw.pl